• 0850.259.22.22 - 05326088080
  • satis@astropay-tr.com
  • AstroPay Kart Türkiye Yetkili Satıcısı

ASTROPAY SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ASTROPAY SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu Satış Sözleşmesi (Bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) ; Astropay Kart Türkiye Ön Ödemeli Sistemler Şirketi (Bundan böyle Astropay Türkiye olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.astropay-tr.com internet adresinden ürün alımı yapacak olan özel ve/veya tüzel kişiler (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) ile Astropay Türkiye arasında ilk işlem yapılmadan önce kayıt aşamasında taraflarca mutabık kalınarak düzenlenmiştir.
Astropay karta sahip olan nihai tüketici bu kartın kullanım alanlarını kendi insiyatifine göre belirler. Astropay kullanıldığı yerler yasal olmalıdır. Astropay kartın kötü niyetli ve yasal olmayan ortamlarda kullanılmasından doğacak hukuki sonuçlardan Astropay Türkiye şirketi ve bağlı olarak da www.astropay-tr.com web sitesi sahipleri kesinlikle sorumlu değildir.
Müşteri, Astropay Türkiye işlem yapabilmek için işb u Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt eder.
Bu sözleşme sanal ortamda oluştuğu için, Müşteri’nin ilk işlem talebinin (İşlem yapılmadan önce) alınması ve bu talebin de Astropay Türkiye tarafından kabulü ile Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler Müşteri’nin ilk işlemini yapabilmek için Satış Sözleşmesini kabul etmiş sayılır.
Astropay Türkiye, işbu Sözleşme’yi gerek gördüğü durumlarda tek taraflı olarak değiştirme ya da iptal etme hakkına sahiptir.
Astropay Türkiye deki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
Müşteri, Astropay Türkiye ( www.astropay-tr.com ) internet sitesi vasıtasıyla alacağı hizmetlerin bedelini Astropay Türkiye bildireceği banka hesaplarına EFT/havale/bankamatikten yatırma işlemi yapmak suretiyle ödeyecektir.
Astropay Türkiye yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Astropay Türkiye ( www.astropay-tr.com ) her zaman için tek taraflı olarak Müşteri’ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. Müşteri işbu tasarrufu peşinen kabul eder.
Müşteri’nin herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ve www.astropay-tr.com ‘a “spam mail” göndermesi durumunda, Astropay Türkiye ( www.astropay-tr.com ) sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Ayrıca Müşteri bu durum sonucunda Astropay Türkiye‘nin uğrayacağı tüm maddi/manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
Müşteri, www.astropay-tr.com sayfaları üzerinden gerçekleşen işlemler ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep ve/veya hasar beyanlarından, www.paykwik-turkiye ‘ nin sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı iş bu Sözleşme ‘yi onaylayarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Astropay Türkiye‘nin (www.astropay-tr.com ) tamamıyla kontrolü dışında olmak üzere, internet hizmetleri sağlayıcısından, Türk Telekom, Avea, Türkcell, Vodafone veya Elektrik idareleri ve benzeri kurumlardan kaynaklanan teknik sorunlar, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi olaylardan dolayı bazı sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı Ukash Bayi (www.astropay-tr.com ) hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve problemsiz hizmet vereceğini garanti veya taahhüt etmez, edemez.
Astropay Türkiye‘nin (www.astropay-tr.com ) tamamıyla kontrolü dışında olmak üzere, internet hizmetleri sağlayıcısından, Türk Telekom, Avea, Türkcell, Vodafone veya Elektrik idareleri ve benzeri kurumlardan kaynaklanan teknik sorunlar, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi olaylardan dolayı bazı sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı Astropay Türkiye (www.astropay-tr.com ) hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve problemsiz hizmet vereceğini garanti veya taahhüt etmez, edemez.
İşbu Sözleşme notere onaylatılmış olup aslının aynısıdır. İki taraf ta bu Sözleşme’yi kayıtsız şartsız kabul eder. İşbu Onbeş (15) maddeden ibaret olan Sözleşme genel prensipleri ile aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.
Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı paykwik-turkiye.com işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, sözleşme, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu http://www.astropay-tr.com’ın ya da http://www.astropay-tr.com’ın iş birliği yaptığı kuruluşların mülkiyetindedir. Sitede satışı yapılan başta Astropay markalı ön ödemeli kartlar olmak üzere tüm sınai hakları kartların üreticisi olan firmalara aittir.
Astropay Kart Almak ve Satış Sonrası Destek İçin

Astropay

Güvenli, Yasal, Ucuz
 

Kart

Almak Artık Çok Kolay ve Hızlı
 

0850.259.22.22 - 05326088080

7/24 Ulaşbilirsiniz